Basiscursus LPLHB - Landelijk Protocol Levensreddend handelen door de brandweer

De aanleiding voor het opstellen van het Landelijk protocol Levensreddend handelen (LPLHB) door de brandweer is de aanpassing van de reanimatierichtlijnen door de Nederlandse Reanimatie Raad in 2002. Deze ontwikkeling leidde bij de brandweer eveneens tot het inzicht dat het belangrijk is om, in het belang van het slachtoffer, aan te sluiten bij deze handelwijze.
Alleen brandweermensen die specifiek getraind zijn in het omgaan met het LPLHB, mogen deze protocollen toepassen. De handel- en denkwijze van het LPLHB is sterk afwijkend van de voorgaande eerste hulpopleidingen. Deze ommezwaai en manier van denken en handelen zal in de nabije toekomst gemeengoed worden binnen de brandweer.

 

Het Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer (LPLHB sluit aan bij zowel het Landelijk Protocol Ambulancezorg als de nieuwe Nederlandse Reanimatie Richtlijnen.

Doelstelling:
Het basis EH diploma (voorheen Eerste Hulp Bij Ongelukken, EHBO) is vervangen voor de opleiding volgens de principes van het LPLhB. De basis van dit protocol is, dat gewerkt wordt volgens de ABCDE methode. Deze methode wordt al sinds jaar en dag gebruikt door de ambulancediensten en het ziekenhuis. De protocollen worden gezien als standaard voor de ambulancezorg en zijn zelfs een onmisbaar element gebleken bij het uitvoeren van de dagelijkse zorg aan patiënten. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de ambulancezorg wordt overgenomen door de brandweer, maar dat getraind brandweerpersoneel doelgericht een eerstehulpverlening kan opstarten die direct aansluit op de ambulanceprotocollen in het belang van het slachtoffer.
Het doel is dat:

 

Wanneer beide hulpdiensten vanuit dezelfde systematiek en methodiek (protocollair) handelen zijn deze doelstellingen te realiseren.

Cursusduur: 9 uur
De cursus kan gegeven worden in een dag of verdeeld worden over 2 dagen of 3 dagen.

 

Certificaat:
De cursus wordt afgerond met een examen en een praktijkcasus. Het certificaat wordt voor 2 jaar afgegeven. 

 

Cursusinformatie: Gedurende de gehele cursus worden casussen behandeld, die zich toespitsen op de praktijk van de brandweer. Bij de casussen wordt veelal gebruik gemaakt van LOTUS en/of speciaal geprepareerde poppen. Verder worden de casussen ook met videobeelden ondersteund.

 

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:
Uitleg ABCDE methodiek / Zuurstoftherapie / Praktijkoefening ABCDE methodiek/Reanimatie met AED met brandweertechnische aanpassing.

 

Een praktijk situatie
In hulpverleningssituaties is bij gelijktijdig arriveren op de incidentplaats de taakverdeling zoals die altijd was: de ambulancezorg verleent medische zorg, de brandweer verleent technische hulp en assisteert de ambulancedienst. Deze assistentie beperkte zich meestal tot het aanreiken van middelen en het verlenen van hand- en spandiensten. Aan de hand van het Landelijk protocol levensreddend handelen door de brandweer zal de brandweer de ambulancezorgverleners beter kunnen ondersteunen. Wanneer het slachtoffer nog niet bereikbaar is en/of de brandweer als eerste arriveert, kan zij alvast een begin maken met de levenreddende handelingen bij het slachtoffer.
Deze handelingen zijn met name gericht op het controleren, zekerstellen en bewaken van de vitale functies. Een bijkomend voordeel is dat het geleerde handelen niet alleen in brandweer hulpverleningsituaties gebruikt kan worden maar ook in privésituaties met de dan beschikbare middelen, zoals bijvoorbeeld een AED.