Cursus eerste hulp aan kinderen, afgerond met examen en officiële registratie bij RED.

 

Aan het eind van deze 2 dagen bent u in staat om adequaat te handelen bij levensbedreigende ongevallen en bij vaker voorkomende kleine ongevallen bij kinderen.


Cursusduur: 2 dagen.

Minimumleeftijd cursist: 16 jaar


Certificaat
Als u de cursus heeft afgerond, bent u een bij RED geregistreerde eerste hulpverlener.
Het certificaat wordt steeds voor 2 jaar verlengd, nadat door oefeningen en of andere activiteiten wordt aangetoond dat de kennis en vaardigheden op peil zijn.


Cursusinformatie
De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen wordt onder toezicht van RED afgenomen door de eigen instructeur, eventueel met inschakeling van een LOTUSslachtoffer. Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierin zal de cursist alle deelvaardigheden moeten combineren.


Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

Slachtoffertransport

Stabiele zijligging

Verslikkingen

Vergiftigingen

Ernstig bloedverlies

Verbanden aanleggen

Kneuzingen

Ontwrichtingen

Breuken

Brandwonden

Kleine wonden

Grote wonden

Shock

Warmte- en koudeletsels

Schaafwond

Oogletsel

Bloedneus

Reanimatie

Insectenbeten

Voorwerpen in oor/ neus