Cursus ploegleider BHV

 

De cursus is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een ploeg bedrijfshulpverleners. Het is de taak van de ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is extra kennis nodig op het gebied waar het team van bedrijfshulpverleners wordt ingezet en van de te gebruiken hulpmiddelen in geval van een ongeval of calamiteit.

Cursusduur: Drie volledige dagen, in overleg aansluitend of verdeeld over enkele weken.

Diploma:
Om de cursus te kunnen volgen, dient u in het bezit te zijn van het basisdiploma BHV. De cursus wordt afgesloten met een examen. Wanneer u het examen op beide onderdelen, zowel praktijk als theorie met goed gevolg hebt afgelegd, ontvangt u een diploma.

Cursusinformatie:
De cursist leert op te treden bij de verschillende scenario’s met tabletop-oefeningen en praktijkoefeningen. Tevens wordt aandacht besteed aan de communicatie met behulp van  diverse middelen en wordt geleerd hoe u zelf een BHV- ploeg kunt organiseren en oefeningen uit kunt zetten en begeleiden/ beoordelen ter verantwoording aan het management.

 

Onderdelen die tijdens de cursus aan bod komen:

Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied
Voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg
Oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg
Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen
Beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen