Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)
RED kan de RI&E voor u uitvoeren en laten toetsen aan de wettelijke voorschriften. Ook voert RED indien gewenst tabletop-oefeningen (oefeningen op schaalniveau) uit om te bezien of het Plan van Aanpak werkt of dient te worden bijgesteld. Verloopt alles volgens planning, zijn er voldoende BHV’ers? De casussen tijdens de tabletop-oefening geven antwoord op deze en andere vragen.

 

Informatie over RI&E:
Volgens de Arbo-wet zijn alle bedrijven verplicht een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. De RI&E is een methode om inzicht te geven in de belangrijkste risico's binnen uw bedrijf op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en in de maatregelen die genomen moeten worden om deze risico´s te voorkomen. Op basis van branchespecifieke checklisten worden de processen in uw bedrijf geïnventariseerd op de aanwezigheid van Arbo-risico's. Aan de hand daarvan wordt bepaald of het door u geboden beschermingsniveau voldoende is. De noodzakelijke aanpassingen worden vervolgens opgenomen in een zogenaamd Plan van Aanpak. Dit is een overzicht van de verbeterpunten en de te nemen maatregelen naar prioriteit met daaraan gekoppeld de datum waarop dit gereed moet zijn. Dit is vaak een kwestie van een meerjarenplan. In elk geval moet in het Plan van Aanpak het volgende naar voren komen: