Training samenwerking brandweerpersoneel en ambulancepersoneel

Deze training is bedoeld voor brandweerpersoneel dat wordt ingezet in de acute hulpverlening.

 

Duur: 1 dagdeel (avond)

 

Minimumleeftijd cursist: n.v.t., rang minimaal Brandwacht

 

Informatie
De training gaat in op het belang van een goede samenewerking tussen brandweer – en ambulancepersoneel. Hierbij wordt uitgelegd wat men van elkaar kan verwachten.
Ook wordt de apparatuur behandeld waarmee de brandweer in aanraking komt en wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheden en de actie die ondernomen moeten worden.

 

Onderwerpen die tijden de training behandeld worden;
Prioriteitstelling ambulance

Kennismaking aparatuur ambulance

Assistentie ambulance

Instructie brancard