Voorlichting aan verminderd zelfredzame personen

 

Mensen met een beperking zijn verminderd zelfredzaam, waardoor zij bij een incident meer risico’s lopen dan zelfredzame mensen. Zo’n 18% van de Nederlanders is verminderd zelfredzaam; zoals slechtzienden, doven, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen en kinderen. RED verzorgt voorlichting aan deze doelgroep over hoe te handelen bij een brandevacuatie.

 

Cursusduur: 2 uur tot een dagdeel, afhankelijk van de samenstelling en grootte van de groep.

 

Minimumleeftijd cursist:

 

Informatie
De voorlichting wordt op maat gegeven. De cursist (met een beperking) of het (basisschool)kind wordt geleerd wat te doen als het brandalarm afgaat, eventueel volgens het eigen evacuatieprotocol. Ook kunnen er nog diverse tips ter verbetering van het protocol worden gegeven.

 

Doel van de voorlichting is om de cursist te leren een onveilige ruimte te verlaten zonder in paniek te raken. Hierdoor verloopt een evacuatie sneller en overzichtelijker.

 

Ook worden tijdens de voorlichting de gevaren uitgelegd die bij een brand komen kijken (toegespitst op het niveau van de groep/cursist).
Eventueel wordt de voorlichting ondersteund met demonstraties.