Basiscursus Eerste Hulp, afgerond met examen en officiële registratie bij het NIBHV

(Nederlands Instituut Bedrijfs Hulp Verlening)

 

Cursusduur: 2 dagen. Eventueel kan de cursus verspreid worden gegeven over meerdere dagdelen.

 

Minimumleeftijd cursist: 16 jaar

 

Certificaat
Als u de cursus heeft afgerond, bent u een volwaardig eerste hulpverlener, volgens de richtlijnen van het NIBHV en komt u in het bezit van een certificaat EH van het NIBHV.
Het Certificaat BHV Eerste Hulp inclusief AED is 2 jaar geldig en wordt steeds voor 2 jaar verlengd, nadat door oefeningen en of andere activiteiten wordt aangetoond dat de kennis en vaardigheden op peil zijn.

 

Cursusinformatie
Op de eerste dag wordt de spoedeisende eerste hulp behandeld. De tweede dag wordt de alarmering van de BHV en vervolgens de niet spoedeisende hulp behandeld. De cursus wordt afgesloten met een examen. Het theorie-examen wordt aangeleverd en beoordeeld door het NIBHV. Het praktijkgedeelte wordt getoetst door een gecertificeerd instructeur EH van het NIBHV en met inschakeling van minimaal één LOTUSslachtoffer. Hierin onderscheiden wij ons van andere trainingsinstituten.

 

Hierna kunt  u ook nog het certificaat BHV Brand en Ontruiming halen, waarna u een volledige officiële geregistreerde NIBHV- BHVer bent. Zie hiervoor het gedeelte BHV Brand en Ontruiming

 

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

 

Niet-spoedeisende Eerste Hulp:
Uitwendige wonden
Oogletsels
Kneuzingen en verstuikingen
Botbreuken
Ontwrichtingen/ verstuikingen
Botbreuken en wervelletsels
Brandwonden

 

Spoedeisende Eerste Hulp:
Reanimatie
Het gebruik van de AED
Herkennen van en optreden bij acute ziekten en aandoeningen

 

In het deel Niet-spoedeisende Eerste Hulp (NEH) komt de Eerste Hulpverlening aan bod bij letsels die in alle branches voorkomen.
In het deel Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) gaat het om het herkennen en handelen bij een acute levensbedreigende stoornis in het menselijk lichaam.