Basiscursus Eerste Hulp, afgerond met examen en officiële registratie bij het Oranje Kruis

 

Als houder van een geldig diploma Eerste Hulp (voorheen EHBO) bent u zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer u eerste hulp verleent. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerste hulpverleners rugdekking te geven, 

 

Cursusduur: 3 dagen, of in overleg verdeeld over meerdere dagen

 

Minimumleeftijd cursist: 16 jaar

 

Diploma
Als u de cursus heeft afgerond, bent u een volwaardig eerste hulpverlener, volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis. Het diploma Eerste Hulp (voorheen eenheidsdiploma EHBO) is 2 jaar geldig en wordt steeds voor 2 jaar verlengd, nadat door oefeningen en of andere activiteiten wordt aangetoond dat de kennis en vaardigheden op peil zijn.

 

Cursusinformatie
De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam bestaande uit een reanimatie-instructeur (die ook arts en tevens een door de NRR bevoegd reanimatie-instructeur is óf een verpleegkundige die tevens instructeur Eerste Hulp is) en met inschakeling van twee LOTUSslachtoffers. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hierin zal de cursist alle deelvaardigheden moeten combineren.

 

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

 

Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen van de ademhaling
Stilstand van de bloedsomloop, complete reanimatiecursus met AED
Ernstige uitwendige bloedingen
Shock
Uitwendige wonden
Brandwonden
Kneuzing en verstuiking
Ontwrichting en botbreuken
Oogletsels
Vergiftiging
Elektriciteitsongevallen
Letsels door koude
Letsels door warmte
Vervoer over korte afstand
Verband- en hulpmiddelen
Het menselijk lichaam