Basiscursus Eerste Hulp, afgerond met examen, zonder landelijke registratie maar met certificaat van RED


Cursusduur: 1 dag. Eventueel kan de cursus verspreid worden gegeven over meerdere dagdelen.

 

Minimumleeftijd cursist: 16 jaar.

 

Certificaat
Als u de cursus heeft afgerond, bent u een bij RED geregistreerde eerste hulpverlener.
Het certificaat wordt telkens voor 2 jaar, nadat door oefeningen en of andere activiteiten wordt aangetoond dat de kennis en vaardigheden op peil zijn.

 

Cursusinformatie
Op deze dag wordt zowel theorie als praktijk behandeld. In de middag vindt het examen plaats. Het examen bestaat eveneens uit een theoretisch en praktijkgedeelte
Veelal gaat het bij deze cursus om maatwerk en wordt deze op een organisatie/bedrijf afgestemd.
Aan de hand van b.v. de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) wordt bekeken welke risico’s er in de organisatie aanwezig zijn. Hierop wordt het lesprogramma afgestemd. Vaak is dit zonder inschakeling van LOTUSslachtoffers. Er wordt dus vooral getraind in deelvaardigheden. Onderwerpen waaruit gekozen kan worden zijn:

 

Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen van de ademhaling
Stilstand van de bloedsomloop, complete reanimatie cursus met AED
Ernstige uitwendige bloedingen
Shock
Uitwendige wonden
Brandwonden
Kneuzing en verstuiking
Ontwrichting en botbreuken
Oogletsels
Vergiftiging
Elektriciteitsongevallen
Letsels door koude
Letsels door warmte
Vervoer over korte afstand
Verband- en hulpmiddelen
Het menselijk lichaam