Reanimeren kun je leren

Met reanimatie geef je iemand een kans op leven! De cursus reanimatie leert u hoe u moet handelen wanneer een persoon een hartstilstand krijgt en hoe u moet reanimeren volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.

RED verzorgt reanimatiecursussen op diverse niveaus:

 

De theoretische lessen worden ondersteund door filmmateriaal. Bij het praktijkgedeelte wordt gebruikgemaakt van reanimatiepoppen.

 

Duur van de cursussen: 3 tot 4 uur

 

Minimumleeftijd cursist: 16 jaar


Certificaat:
Na de cursus ontvangt u een certificaat van de NRR/ERC of de NIBHV.

 

AED
RED beschikt over diverse modellen AED’s. Geprobeerd wordt om cursisten, naast het type AED waarover men beschikt, zoveel mogelijk te laten oefenen met verschillende merken en types AED apparaten.

 

Wat is een AED?
Een AED is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie).
Zodra een AED wordt geopend of aangezet, vertelt een stem wat de bediener van het apparaat moet doen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er levens gered worden. Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat de kans op overleven na een hartstilstand wordt enorm wordt bij een snelle alarmering, tijdige reanimatie, tijdige aanvullende professionele hulp en zo vroeg mogelijke defibrillatie.

 

De plaatsen waar een AED hangt, zijn te herkennen aan het AED beeldmerk
aedlogo

Op alle plekken waar een AED hangt, zijn in principe mensen aanwezig die een cursus hebben gevolgd voor het bedienen van een AED-apparaat, maar iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken.

 

Echter: Mensen zonder medische of paramedische opleiding kunnen na een korte training verantwoord en effectiever optreden met behulp van de Automatische Externe Defibrillator (AED).

 

ADVIES AED
RED kan u ook adviseren over de aanschaf en de werking van een AED.

 

Oefenen op steriele reanimatiepoppen
Bij het praktijkgedeelte wordt gebruikgemaakt van diverse reanimatiepoppen. Tijdens de lessen worden de poppen na iedere demonstratie/ oefening gereinigd met alcohol. Hierdoor heeft iedere cursist een hygiënische (steriele) oefenpop tot zijn of haar beschikking.

 

Extra aandacht wordt door RED besteed aan het volledig reinigen van de pop, die voorzien wordt van o.a. nieuwe longen na iedere les. Zo wordt voorkomen dat een cursist besmet raakt met een virus.

 

De poppen worden regelmatig vervangen, zodat er altijd op een goede, zoveel mogelijk realistische, pop geoefend kan worden.