Herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV)

Het is belangrijk dat BHV-ers hun kennis en vaardigheden op peil houden en vergroten. De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Door de bedrijfshulpverleners elke twee jaar het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting.

 

Cursusduur: Gedeelte Eerste Hulp (EH); 3 uur. Gedeelte Brand & Ontruiming; 3 uur

 

Certificaat: Als u beschikt over een geldig certificaat Bedrijfshulpverlening, dan wordt dit verlengd als u deze herhalingstraining met succes heeft gevolgd. Het is mogelijk om de onderdelen BHV- Eerste Hulp en BHV- Brand en Ontruiming  afzonderlijk te herhalen ter verlenging van het certificaat.

 

Cursusinformatie:
Tijdens de herhalingscursus wordt de lesstof van de Basiscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) opgefrist. De basisopleiding Bedrijfshulpverlening omvat veel theoretische en praktische vaardigheden, die de bedrijfshulpverlener goed moet beheersen en onderhouden. Zowel het praktische als het theoretische gedeelte worden behandeld en geëxamineerd.

 

Onderdelen die o.a. tijdens de cursus aan bod komen:

 

BHV-Eerste Hulp
Reanimeren, met AED
hoe te handelen bij shock
huidwonden
ernstig uitwendig bloedverlies
brandwonden
botbreuken en ontwrichtingen
oogletsels
diverse ziektebeelden; o.a. diabetes, epilepsie, (hersen)infarct, enz.

 

BHV-Brand en Ontruiming
hulpverlening bij brand
Communicatie, ontruiming en nazorg
Brandbestrijding alsmede brandpreventieve maatregelen
Omgang met diverse blusmiddelen
Daadwerkelijke blussingen
Diverse ontruimingsoefeningen in eigen pand, o.a. door maquette/tabletop-oefening